Day: January 15, 2022

record player, vinyl, phonograph record-1851576.jpg

Simfoni

Simfoni dua jiwa yang berlainan dunia itu sukar dijangka apa yang mereka fikir. Jauh itu dekat. Dekat itu dugaan. Jauh

Scroll to Top