Day: September 6, 2022

rocks, cairn, balance-15712.jpg

Saujana September

Dalam pelarian melarikan diri dari sebuah memori yang sukar untuk dilarikan, aku membawa diri. Jauh ke tanah orang. Ah, konon

Scroll to Top