Day: September 13, 2022

soap bubble, the colors, colored bubble-4372811.jpg

Belatikah aku?

Awalun aqal ini selalu fikir, akukah belati dalam setiap perhubungan? Tahun demi dekad dia hidup, ini adalah tahun terpaling sukar

Scroll to Top